Monday, 23 October 2017

Riwayat Keramat Pesak

Riwayat Keramat Pesak


Riwayat Keramat Pesak – Alkisah,pada masa menjelang Agama Islam masuk dan berkembang di Belitung,sebuah perahu dalam keadaan compang-camping nampak...

Seniang Garu

Seniang Garu


Seniang Garu – Alkisah di sebuah kelekak ( kampung kecil ) di daerah Gunung Beluru,Kecamatan Membalong,Belitung,tinggalah tujuh bersaudara.Mereka...

Kisah Dongeng Tuk Burod

Kisah Dongeng Tuk Burod


Kisah Dongeng Tuk Burod – Cerita ini merupakan salah satu dari dua versi lain tentang Padang Buang Anak, sebuah hamparan padang tandus tanpa ditumbuhi...

Cerita Asal Mula Nama Kampung Belantu / Keramat Pinang Gading

Cerita Asal Mula Nama Kampung Belantu / Keramat Pinang Gading


Tak  jauh dari Gunung Beluru, Kecamatan Membalong, ada sebuah keleka’ dikenal dengan Keleka’ Nanga’. Disinilah terletak kuburan yang dikenal dengan...