Monday, 23 October 2017

Hikayat Padang Penyengat

Hikayat Padang Penyengat


Kisah ini bermula dari kedatangan Adipati Cakaningrat I ke Belitung,yang semulanya bermukim di daerah Balok (Balok Lama) pada akhir abad 16 awal abad 17,di...

Hikayat Tuk Kundo

Hikayat Tuk Kundo


Belitung – Hikayat Tuk Kundo –  Sekitar kilometer 30 dari Tanjungpandan menuju Kelapa Kampit, terdapat terdapat sebuah kampung bernama Parit...

Asal Mula Keramat Gunung Tajam

Asal Mula Keramat Gunung Tajam


Asal Mula Keramat Gunung Tajam – Pada masa pemerintahan Kiai Agus Bustam, bergelar Depati Cakraningrat IV (1700-1740 M) di Kerajaan Balok, Belitung,...

Asal Usul Pulau Belitung

Asal Usul Pulau Belitung


Belitung – Asal Usul Pulau Belitung –  Pada zaman dahulu, di Pulau Bali memerintahlah seorang raja yang adil dan bijaksana. Karena bijaksana...