Monday, 23 October 2017

Hikayat Putri Sri Pingai

Hikayat Putri Sri Pingai


Cerita ini ada hubungan nya dengan kisah Tuk Pancor yang setelah sekian lama bermukim di kelekaknya tak juga memperoleh seorang anak.Hingga sunyilah rumah...

Hikayat Padang Penyengat

Hikayat Padang Penyengat


Kisah ini bermula dari kedatangan Adipati Cakaningrat I ke Belitung,yang semulanya bermukim di daerah Balok (Balok Lama) pada akhir abad 16 awal abad 17,di...

Hikayat Tuk Kundo

Hikayat Tuk Kundo


Belitung – Hikayat Tuk Kundo –  Sekitar kilometer 30 dari Tanjungpandan menuju Kelapa Kampit, terdapat terdapat sebuah kampung bernama Parit...

Asal Mula Keramat Gunung Tajam

Asal Mula Keramat Gunung Tajam


Asal Mula Keramat Gunung Tajam – Pada masa pemerintahan Kiai Agus Bustam, bergelar Depati Cakraningrat IV (1700-1740 M) di Kerajaan Balok, Belitung,...