Monday, 23 October 2017

Kesenian Barongsai

Kesenian Barongsai


Maras Taun

Maras Taun


Belitung – Maras Taun dulu hanya merupakan acara peringatan hari panen bagi para petani padi di Pulau Belitung.Mereka menanan padi dengan cara berladang...

Kesenian Beripat

Kesenian Beripat


  A. Selayang Pandang Menurut sejarah kesenian beripat ini berawal dari pertandingan antara pemuda untuk merebut/mendapatkan seorang gadis yang...